برنامه پزشکان

برنامه پزشکان تیر ماه

کمیته ترویج زایمان طبیعی

برگزاری کمیته ترویج زایمان طبیعی ۹۷/۰۳/۲۸

کمیته اطلاعات سلامت

برگزاری کمیته اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات ۹۷/۰۳/۲۷

کمیته دارو و تجهیزات

کمیته دارو و تجهیزات روز چهارشنبه ۹۷/۰۳/۲۳ با حضور مدیریت و اعضاء برگزار گردید.

آگهی استعلام

اگهی استعلام و واگذاری اجاره محل خدمت خدمات فیزیوتراپی بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان

کمیته بهداشت

روز شنبه ۹۷/۰۳/۱۲ کمیته بهداشت محیط و حفاظت فنی با حضور اعضاءدر این مرکز برگزار گردید

ارزیابی

ارزیابی ادواری بیمارستان فیض به عنوان سر قطب همیار درمان از بیمارستان امام خمینی (ره)فلاورجان روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۸ انجام گردید.

کمیته ایمنی

کمیته ایمنی روز چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۲ با حضور مسئولین و اعضاءکمیته برگزار گردید. و مشکلات ایمنی بیمار،پرسنل،و مرکز موردبررسی قرار گرفت

کمیته آزمایشگاه

کمیته آزمایشگاه و طب انتقال خون روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۱ با حضور مدیریت و اعضاء برگزار گردید.

کمیته

یرگزاری کمیته کد ۷۲۴روز شنبه ۹۷/۰۲/۲۹ دردفتر ریاست بیمارستان

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان امام خمینی فلاورجان RSS