کلاس آموزشی

روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۹ کلاس آموزشی اصول مراقبت های پرستاری در بیماری های عفونی توسط سرکار خانم هادیان مسئول محترم بهداشت و کنترل عفونت در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار گردید.

گرامیداشت روز حسابدار

به نام خداوندی که مدیریتش حسابداری و حسابداریش مدیریتی بر مدار عدالت چه اینکه به مثقال و ذره هم رسیدگی می کند و چیزی را از فلم نمی اندازد . ۱۵ آذرماه روز حسابدار مبارک -

برنامه پزشکان

برنامه پزشکان آذرماه

کمیته ۷۲۴

کمیته ۷۲۴ با مشارکت مسئولین بخش ها و فوکایل پوینت علمی و اجرای مراقبت ۷۲۴ با حضور اعضاءدر بیمارستان برگزار گردید و شاخص های مرتبط ارایه و اقدامات اصلاحی لازم توصیه گردید.

معرفی نرم افزار

نرم افزار گزارش دهی خطای این مرکز که توسط مهندس رهنمابا هماهنگ کننده ایمنی بیمار سرکار خانم هادیان طراحی و تدوین شده است جهت استفاده به مسئولین بخش ها و واحدها معرفی گردید

جلسه اورژانس

روز شنبه۹۷/۰۸/۲۶ جلسه مسئولین این مرکز با پرسنل پرستاری اورژانس برگزار گردید

کارگاه اموزشی

روز پنج شنبه ۹۷/۰۸/۲۴ گارگاه آموزشی پیشگیری از انتقال HIV از مادر به نوزادو مدیریت درمان مادر بادار HIV مثبت در زمان زایمان با حضور پرسنل بخشهای مامایی،اطفال،نوزادان و زایشگاه در سالن اجتماعات بیمارستان برگزاز گردید.

ارزیابی عملکرد

روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲ ارزیابی این مرکز درخصوص اجرای بسته های طرح تحول نظام سلامت توسط ارزیابان محترم معاونت درمان به سر ارزیابی جناب آقای دکترگلزاری انجام گرفت

جلسه

روز یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۰ جلسه مشترک مسئولین و منشی های بخش های بستری این مرکزبرگزار گردید

بازدید

روز یکشنبه ۹۷/۰۸/۲۰ با حضورکارشناسان معاونت درمان ارزیابی این مرکز از نظر رعایت استاندارهای ایمنی و کنترل عفونت انجام گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان امام خمینی فلاورجان RSS