اموزش ونتیلاتور

بر گزاری کلاس اصول کار با ونتیلاتورومراقبت از بیمارتحت ونتیلاتور

این کلاس در تاریخ۲۶/۰۵/۹۵با حضور پرسنل بخش ICU , سوپروایزرها و مسئولین بخش های درمانی بر گزار شد.


و مدرس کلاس سر کار خانم مهتری مسئول واحد تنفس بیمارستان الزهرا بعد از مطالب تئوری با حضور


در بخش ICU به سوالات پرستاران در زمینه کار با ونتیلاتور موجود در بخش پاسخگو بودند.