اهداء عضو

قابل توجه همکاران گرامی جهت ثبت نام و دریافت کارت اهداء عضو به واحد روابط عمومی بیمارستان مراجعه نمایید