بازدیدسرپرست شهرداری و شورای شهر

حضور سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر ,شهر فلاوجان به مناسبت روز پزشک و هفته دولت

به مناسبت فرا رسیدن روز پزشک و گرامیداشت هفته دولت با حضور سرپرست شهرداری و اعضای شورای شهر فلاورجان اززحمات شبانه روزی پزشکان این مرکز تقدیر به عمل امد