بازدید مسئولین

حضور مسئولین شهرستان و تقدیر و تشکر از پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره)

روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ با حضور فرماندار و شهردار شهرستان فلاورجان و مسئولین بیمارستان دربخشهای مختلف این مرکز از زحمات شبانه روزی پرسنل در ایام نوروز ۹۶ تقدیر و تشکر به عمل آمد