تبریک اعتبار بخشی

عرض تبریک به مناسبت کسب درجه ی یک اعتباربخشی

براساس نتایج حاصل از ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان ها,در سایه تلاش های بی دریغ و مخلصانه پرسنل و مسئولین محترم بیمارستام حضرت امام خمینی (ره),این بیمارستان موفق به کسب درجه ی یک در سال ۱۳۹۶ گردید.

تیم مدیریت اجرایی و مدیریت ارشد بیمارستان کسب این موفقیت را به کلیه ی کارکنان در همه ی رده های شغلی تبریک عرض نموده و از زحمات همکاران در پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی تقدیر و تشکر وقدردانی می نماید.

  تیم مدیریت اجرایی بیمارستان