تجلیل از ازادگان

جلسه تجلیل از ازادگان سر افراز بیمارستان امام خمینی (ره)

به مناسبت ۲۶ مرداد سالگرد ورود ازادگان عزیز به میهن اسلامی با حضور مسئولین دردفتر ریاست بیمارستان از ازادگان این مرکز تجلیل به عمل امد