دریافت لوح سپاس از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان از آغاز برنامه ی طرح تحول سلامت در راستای تحقق اهداف مرتبط گام برداشته و به منظور تسهیل کمک به نظام بهداشت و درمان کشور در تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه تلاش می کند.دریافت لوح سپاس از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ما را در ادامه ی مسیر دشوار تحقق اهداف طرح تحول سلامت یاری می نماید.