رسالت

رسالت بیمارستان امام خمینی (ره)

بیمارستان امام خمینی(ره) به عنوان اولین مرکز درمانی شهرستان فلاورجان با بهره مندی از نیروی انسانی متعهد و متخصص و فن آوری های نوین پزشکی در چارچوب استاندارد های اعتبار بخشی و در جهت رسیدن به اهداف طرح تحول سلامت گام برداشته و خواهان ارتقاء مستمر کیفیت خدمات و ارایه ی خدمات ایمن، اثربخش و کارآمد است.