روز کارمند

۴ شهریور ماه روز کارمند گرامی باد

روز کارومند تجلیل از انسانهای شایسته ای است که هدفشان خدمت به مردم است .به مناسبت روز کارمند ,از پرسنل زحمتکش این مرکز تجلیل به عمل آمد