رییس بیمارستان

 

 اقای دکتر رامین سلامی 

سمت: رییس بیمارستان

تحصيلات: متخصص داخلی

مسير دستيابی واحد:ساختمان اداری – طبقه فوقانی آزمایشگاه –حوزه ریاست 

تلفن محل كار : (داخلی۳۵۸) ۱۰۱۱۳۷۴۲

 

گزیده ای از شرح وظایف

۱-برنامه ریزی , تعیین اهداف , خط مشی  و سیاست های کلی بیمارستان بر اساس اهداف کلی دانشگاه

۲-کسب خط مشی و برنامه کلی و دستورالعمل های اجرائی از سطوح بالاتر

۳-تنظیم برنامه،تقسیم کار،هماهنگی ونظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی وتطبیق عملکرد بیمارستان بااستانداردهای بیمارستانی

۴-پایش عملیات و فعالیت های امور مالی بیمارستان و نظارت بر چگونگی مصرف اعتبارات

۵-مدیریت و نظارت بر فعالیت های پزشکی  مرکز و کیفیت  خدمات   پزشکی

۶-تهیه گزارش ازفعالیت ها,مشکلات،ومیزان,پیشرفت امورمرکز ودرصورت نیازمشاوره با مدیران ارشد به منظورپیشنهاد اقدام اصلاحی

۷-نظارت بر عملکرد بخش ها ی درمانی

۸-نظارت بر کیفیت  ارایه ی خدمات   ، پاسخگویی  مناسب  و تامین  رضایتمندی  گیرندگان خدمت

۹-جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان (تعمیرات , بازسازی ), تجهیزات  و ... و تهیه گزارشات جهت ارایه به مسئولان مربوطه

۱۰-پایش مدیریت خرید کالا بخصوص تجهیزات پزشکی و دارویی

۱۱-شرکت در جلسات  کمیته ی اجرایی  و ارایه ی  نظرات مشورتی و تخصصی

۱۲-پیش بینی کلیه ی احتیاجات بیمارستان اعم از نیروی انسانی و منابع دیگر

۱۳-شرکت فعال در دوره های کارآموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج آنها در انجام وظایف محوله

 ۱۴-انجام سایر امور مرتبط با شغل برحسب  نظر مقام مافوق  و مطابق مقررات