هفته عفاف حجاب

جلسه گرامیداشت به مناسبت هفته حجاب و عفاف در تاریخ ۲۳/۰۴/۹۵با حضور حاج اقا توکلی روحانی این مرکز و مسئولین بیمارستان و پرسنل و نیروهای بسیجی در سالن کنفرانس بیمارستان بر گزار گردید.در این جلسه به جمعی از بانوان این مرکز اهدای جوایزی صورت گرفت به همین مناسبت نمایشگاه عکسی در درمانگاه بیمارستان بر قرار گردید