واحد نقلیه

نام و نام خانوادگی : اقای سید مرتضی شیرزادی


سمت : مسئول نقلیه


تحصیلات : دیپلم